Ẩm thực

Sunset Villa Rooftop Restaurant

Thể loại ẩm thực

  • Món Mỹ
  • Món Indonesia

Chế độ ăn kiêng

  • Kosher (dành cho người theo đạo Do Thái)

Không gian

  • Lãng mạn

Các chi tiết khác

  • Gọi món (à la carte)